Jean-Philippe Fichet

Jean-Philippe Fichet

Meursault har äntligen återtagit sin position som ett av de absolut bästa och mest spännande vittvins områden i världen. En ny generation vinmakare förstår att dra nytta av jordens varierade och speciella egenskaper och skapar Chardonnay viner vars karaktär och kvalitet inte kan återfinnas någon annan stans i Bourgogne eller ens i övriga världen.

Uttrycksfullhet och personlighet är ledstjärnan för Jean Philippe Fichet som förfogar över 7 Ha fördelat på 18 olika odlingslotter. Han testar verkligen gränserna för vad man kan åstadkomma genom att experimentera med ”terroir” eller jordmånens speciella egenskaper. Jean-Philippe, som inte har några 1er Cru områden, har bevisat att man genom noggrannhet och hårt arbete kan skapa vin som tävlar med de allra bästa. Han kartlägger de speciella egenskaperna av i stort sett varje kvadratmeter i vingårdarna för att kunna kontrollera och skapa den perfekta harmonin och balansen i den härliga slutprodukten.

Jordmånen i Meursault är stenig och mineralig och grundvattnet ligger väldigt lågt vilket tvingar vinrankans rötter att söka sig djupt djupt ner. Renhet och passion är Jean-Philippes ledstjärna. Även om det är oekonomiskt så producerar Jean-Philippe hellre färre flaskor än att förlora den unika karaktären i ett vin.

Jean-Philippe har länge passerat under världens vin-radar. Han startade sin karriär 1981 och tvingades återuppbygga egendomen från ”scratch” 1990, då han blev av med sina bästa jordlotter, när kontrakten med markägarna gick ut. Inget ont som inte har något gott med sig. Han lärde sig spelets regler och år 2000 hade han åter byggt upp sin egendom och fyllt den med exceptionella jordlotter.

Jean-Philippes filosofi går igen i hans metoder. Han är erkänt minutiös och avskyr att ta genvägar. Hans låga skördeuttag, den främsta nyckeln till kvalitet, uppnår han snarare genom att beskära hårt under vintern än att gallra under växtperioden. Han menar att vinets uttryck ökar genom 18 månaders lagring på fat, mest gamla, och genom att undvika att röra upp bottenfällningen för mycket. Vinerna som Jean-Philippe Fichet framställer idag har få rivaler i sin klass och är oemotsagda i sin renhet och uttrycksfullhet.

Jean-Philippe är en av Bourgognes största talanger. Hans viner är lika karaktärsfulla som han själv. År från år utvecklas hans viner och går från klarhet till klarhet. 

 

www.domaine-fichet-meursault.com