Italien är ett av världens äldsta vinländer.

Traditionen som vinland går mycket långt tillbaka. Etruskerna som bodde i de västra delarna av mellanitalien odlade redan vid 700-talet f. Kr vindruvor som man använde för vinframställning.De södra delarna av Italien invaderades runt 700-talet f. Kr av grekerna som då förde med sig en rad av de druvsorter som än idag odlas i dessa regioner. Enligt sägnen döpte grekerna de koloniserade delarna till Oenotria-”Vinlandet”

Den stora utbredningen av konsten att odla vin i dåtidens ”värld” skedde under romarrikets expansion. I takt med att det romerska riket utvidgades anlade man vinodlingar på de platser man fann bäst lämpade, då vinet var en viktig ingrediens i livet för alla romare.

 

Kyrkan och de många klostren var de som förde den svåra konsten, att framställa goda viner, vidare när det romerska riket började knaka i fogarna.

 

Italien är det land som har den rikaste variationen av individuella vinstilar, varierande lokala klimat, och det som är viktigast för alla vinproducerande länder i världen – inhemska druvor.

Frankrike, grannen i väster, är det fina vinets moderland, men i Italien skapar man viner med personlighet som vida överglänser alla övriga vinproducerande länder.

Den tekniska utvecklingen i den italienska vinproduktionen har under de senaste 20 åren nått en nivå som idag mäter sig med de allra bästa. Landets naturliga förutsättningar med, sluttningar, solsken, tempererat klimat och en bergskedja som sträcker sig från norr till söder, gör att det knappast går att misslyckas med att framställa många olika sorters goda viner i detta vinets förlovade land.

 

Lägg därtill det italienska kökets variation av härliga smakupplevelser där vinet är en naturlig njutningsförhöjande ingrediens.De italienska vinernas kvalitet hör ihop med det otroligt varierande italienska köket som tilltalar alla sinnen vilket gör att när italienarna har fest är vinet det allra viktigaste tillbehöret.