Domaine Gaston et Pierre Ravaut är en släktgård som ligger i Ladoix-Serrigny i Côte d'Or bara fem km från Beaune där Côte de Beaune möter Côte de Nuits. Gården fann sin hemvist vid foten av det berömda Cortonberget så vingården har under sex generationer gradvis utvecklats runt den lilla byn Buisson.

I början bestod egendomen bara av några små och få vingårdslotter för att idag sträcka sig över en area på 18 Ha. Man producerar idag cirka 80.000 flaskor per år, vilket fortfarande, trots allt, är en mycket låg avkastning.

Vingårdarna i Bourgogne skiljer sig från andra franska vingårdar genom jordmånens extrema fragmentering till följd av sättningar i jordskorpan skapade för 150 miljoner år sedan av vattenmassorna i Bressant bäckenet som dessutom ledde till födelsen av den alpina bergskedjan.

När man vandrar längs sluttningarna av Cortonberg inser man att varje lott - ibland omgiven av en stenmur - sällan överstiger 1 Ha. Om du går lite djupare in i vingården, kan du se hur marken gradvis ändrar färg och struktur med fler stenar.

För att illustrera begreppet terroir, är allt du behöver göra att prova två olika viner från två olika vinstockar belägna på exakt samma höjd på berget bara åtskilda av en liten grusväg: skillnaden mellan dessa viner kommer att bli så tydlig så att det utgör huruvida det kommer att stå 1er Cru på etiketten eller om det kommer att stå ”Village”. Detta förklarar varför en regional etikett i Bourgogne är av stort värde och hur viktig terroiren är för slutprodukten..

På Domaine Gaston et Pierre Ravaut, är man väl medveten om hur unikt varje vingårdsläge är, ja till och med hur viktig varje enskild vinranka, med sin alldeles egna identitet är.