alsace

Som vinregion står Alsace lite vid sidan av resten av Frankrike, både vad gäller geografi och historia. Geografiskt är regionen isolerad i väster av Vogeserna och i öster av floden Rhen och historiskt har herraväldet över området pendlat mellan Frankrike och Tyskland, senaste skiftet ägde rum efter första världskrigets slut.

Vinlagstiftning
1925 beslutade man att förbjuda hybrider och koncentrera sig på mer ”nobla” druvsorter. Sedan 1972 måste vin som har appelationen Alsace buteljeras i departementen Haut-Rhin eller Bas-Rhin och endast en modell av flaska är tillåten, den så kallade Alsace flûte.
Området har det högsta tillåtna skördeuttaget för något AC i Frankrike, 80 hektoliter per hektar.
Alsace var det sista av de stora odlingsområdena som blev del av Appelation Contrôlée-systemet så sent som 1962.

Det finns tre olika AC:
AC Alsace (med druvans namn angivet)
Alsace Grand Cru (med vingårdens namn angivet)
Crémant d´Alsace

Dessutom finns det två ytterligare klassificeringar sedan 1983 som kan tillämpas på Grand Cru-nivå, Vendange Tardive och Sélection de Grains Noble, båda styrda av druvornas sockerhalt vid skörd.
Vendange Tardive måste produceras av Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris eller Muscat, mustvikten måste uppgå till 95 grader Oe för Riesling och Muscat och 105 grader Oe för de andra två. Chaptalisering är inte tillåten och vinerna kan vara torra eller halvtorra.
Sélection de Grain Nobles måste ha en mustvikt på 110 respektive 120 grader Oe och är angripen av ädelröta. Dessa viner är söta och görs bara under exeptionellt bra år.
För båda dessa klassificeringar gäller att prover måste lämnas in för godkännande senast femton månader efter skörd.

Klimat och odling
Klimatet i Alsace är i grunden ett nordligt kontinentalt men tack vare sin närhet till bergskedjan är förhållandena nära nog exemplariska för vinodling.
De fuktiga vindarna från väster stoppas upp av bergen och det mesta av regnet faller på de västra sluttningarna, detta resulterar i att trots sitt nordliga läge, har Alsace något av de torraste lägena i Frankrike. Det är de långa, varma, torra höstarna som resulterar i de fantastiska vinerna som produceras här.
Vinbyarna i Alsace ligger i ett smalt band, 140 kilometer långt, längs bergskedjan, de bästa vingårdarna ligger på de lägre sluttningarna som vetter österut och kan vara så branta som 65 procent.
De allra bästa vinerna kommer från Haut-Rhin, runt staden Colmar.

Druvsorter
Ingen annanstans i Frankrike har druvsorten så framträdande betydelse på etiketten som i Alsace, här måste vinet innehålla 100 procent av den angivna druvsorten. De odlade sorterna är Riesling, Pinot Gris, Gewurztraminer, Pinot Blanc, Sylvaner, Pinot Noir, Muscat och Chasselas för vita viner och dessutom odlas Pinot Noir för rosé och röda viner. Det förekommer dessutom en blandning, Edelzwicker, där man oftast blandar Sylvaner, Chasselas och Pinot Blanc.